تیم خدمات پس از فروش

سایت سولار دما جهت بهبود شبکه خدمات پس از فروش محصولات تعدادی از افراد متخصص را به شما مشتریان محترم معرفی می نمایید.
لازم به ذکر می باشد افراد معرفی شده از نظر فعالیت مستقل می باشند و مسیولیتی متوجه سایت سولار دما نمی باشد.
هر کدام از افراد معرفی شده در حوزه معرفی شده تخصص لازم را دارند و انتخاب شخص مورد نظر با شما می باشد.

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس و حوزه فعالیت

تخصص و مجوز

حمید امیری

۰۹۱۸۸۶۱۵۷۰۶

سیار – اراک

ایران رادیاتور  نصب و سرویس

پوریا عاشقی

۰۹۱۸۵۱۹۳۶۳۶-۳۲۷۷۶۴۸۶

خ امام خمینی کوچه صاحب الزمان – اراک

ایران رادیاتور  نصب و سرویس

مرتضی الوند پور

۰۹۱۸۸۵۱۴۵۲۱

خیابان قایم مقام جنب نمایندگی سایپا  –اراک

ایران رادیاتور – نصب و سرویس

شمس ا.. جیریایی

۰۹۱۸۸۶۱۲۳۴۴

سیار – اراک

ایران رادیاتور – نصب